สินค้า OTOP

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา ชื่อตำบลหัวฝายแต่เดิมเกิดจากภูมิปัญญาของชาวบ้านที่ได้สร้างทำนบกั้นน้ำในสมัยนั้นเรียกว่า การลงหลักตีฝาย และบริเวณริมฝั่งลำน้ำที่กั้นฝาย ได้มีชาวบ้านไปอาศัยอยู่เรียกว่า หัวฝาย ก่อนปี พ.ศ.2421 หัวฝายเป็นชื่อหมู่บ้านที่ขึ้นตรงต่ออำเภอเมืองแพร่ ต่อมายกระดับเป็นตำบล เมื่อ พ.ศ.2436 และในปี พ.ศ.2446 ตำบลหัวฝายขึ้นกับอำเภอแม่พวก ภายหลังเปลี่ยน ชื่ออำเภอแม่พวกเป็นอำเภอ สุ่งเม่น หรือ สูงเม่น ตั้งแต่ พ.ศ.2460 จนถึงปัจจุบัน

พื้นที่

ภูมิประเทศมี 3 ลักษณะ ดังนี้
1. พื้นที่ราบ ส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัย
2. พื้นที่ค่อนข่างราบและเชิงเขา-พื้นที่เป็นสวนผลไม้
3. พื้นที่ภูเขา เป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ อยู่บริเวณ ม.3,ม.4,ม.6,ม.12

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.สูงเม่น, ต.ดอนมูล, ต.บ้านเหล่า อ.สูงเม่น จ.แพร่
ทิศใต้ ติดกับ ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.บ้านกวาง อ.สูงเม่น จ.แพร่ , อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.น้ำชำ อ.สูงเม่น จ.แพร่

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 2,728 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 856 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 31.38 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

ใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 ถนนยันตรกิจโกศล

ผลิตภัณฑ์

อาหารแปรรูป,ผ้าทอมือ

1การแปรรูปอาหาร
2ชุดของฝาก 2 ชิ้นชุดของฝาก 2 ชิ้น
3ผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้าผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้า
4ผ้าทอมือใช้แรงงานและทอด้วยมือ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *