เดือน: กุมภาพันธ์ 2023

ประกาศ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ขับรถกู้ชีพ) และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ

Education Template

  • ช่องทางติดต่อ

    Contact Form

  • WhatsApp