องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย โดย จ่าสิบตำรวจประยุทธ ดวงจันทร์ นายก อบต.หัวฝาย ได้อนุมัติดำเนินการโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 12 งบประมาณ 433,000.- บาท

Read more