ประกาศ อบต.หัวฝาย เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ(ปฏิบัติการ – ชำนาญการ) 1 อัตราสนใจติดต่อ 0-5466-0656 ต่อ 16ในวันและเวลาราชการ

Read more

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

Read more