หมวดหมู่: ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานขับรถขยะ (ทักษะ) และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ

ประกาศ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ

Education Template