อบต.หัวฝาย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญประชาชนตำบลหัวฝายและผู้มีจิตศรัทธา ร่วมกิจกรรมโครงการประเพณีถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก อบต.หัวฝาย ขอเชิญประชาชนตำบลหัวฝายและผู้มีจิตศรัทธา ร่วมกิจกรรมโครงการประเพณีถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีกำหนดการ ดังนี้
1. วันที่ 21 ก.ค.66 เวลา 09.00 น. พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ณ วัดช่องลม
2. วันที่ 27 ก.ค.66 เวลา 13.00 น. ร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดทั้ง 4 แห่ง ในเขตพื้นที่ตำบลหัวฝาย
การแต่งตัว ชุดสุภาพ โทนสีขาว

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก อบต.หัวฝาย ในช่วงนี้ โรคไข้เลือดออก ซึ่งเป็นโรคที่เป็นอันตรายต่อชีวิต ของพี่น้องประชาชนตำบลหัวฝาย
“วันไข้เลือดออกอาเซียน” วันที่ 15 มิถุนายน ของทุกปี
สถานการณ์โรคไข้ปวดข้อยุงลาย (โรคชิคุนกุนยา) จังหวัดแพร่ สัปดาห์ที่ 23 วันที่ 4 – 10 มิถุนายน 2566

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ขับรถกู้ชีพ) และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ
IM-15-02-2566-01

ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ขับรถกู้ชีพ)
ประกาศ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (คุณวุฒิ) และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคเหมาะสม กับตำแหน่ง ภาค ค. (สัมภาษณ์) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (คุณวุฒิ)

จัดซื้อจัดจ้าง

แบบประเมินความพึงพอใจในการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล
หัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
             แบบฟอร์ม
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ขอรับการสนับสนุนน้ำ
เพื่อการอุปโภค-บริโภค

ขอรับบริการ
ขอให้ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ

เอกสารแนะนำ

ลิงค์ที่น่าสนใจ
e>

Education Template

  • ช่องทางติดต่อ

    Contact Form

  • WhatsApp