หมวดหมู่: ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก อบต.หัวฝาย แจ้งเตือนพายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนได้ ในช่วงระหว่างวันที่ 30 มิ.ย. – 2 ก.ค. 2565 ขอให้พี่น้องประชาชนตำบลหัวฝาย ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักฯ

Education Template