หมวดหมู่: ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก อบต.หัวฝาย แจ้งเตือนพายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนได้ ในช่วงระหว่างวันที่ 30 มิ.ย. – 2 ก.ค. 2565 ขอให้พี่น้องประชาชนตำบลหัวฝาย ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักฯ

รายชื่อเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย ประจำปีการศึกษา 2565 ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบรายชื่อเด็กและเข้ากลุ่ม Line ของแต่ละห้องเรียนตามQR CODE ที่แนบมาพร้อมนี้นะคะ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย-รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียน ปีการศึกษา 2565-ตั้งแต่วันนี้ ถึง 6 พฤษภาคม 2565สามารถติดต่อรับใบสมัครได้ที่ ศพด.ได้เลยนะคะ

Education Template