ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6)
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมิน
ผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผล พ.ศ.2558
ประกาศมาตรฐานการทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ. 2560
ประกาศมาตรฐานการทั่วไปหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล
(แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2561
ประกาศหลักเกณฑ์และเงือนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงาน
ส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. 2561
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการย้ายพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2558
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วน
ตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับมีสูงขึ้น
(ฉบับที่2) พ.ศ. 2562
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรืหารงานบุคคลของ อบต.
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การและเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษ
ที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. 2564 

By huafai

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Education Template

  • ช่องทางติดต่อ

    Contact Form

  • WhatsApp