การคมนาคมขนส่ง

ในพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 ตัดผ่าน เป็นถนนที่มีความกว้างของผิวจราจร ประมาณ 20 เมตร มีทางเท้า มีความกว้างของเขตทางประมาณ 30 เมตร เป็นถนนคอนกรีตเสริมเห็น สภาพดีใช้ได้ทุกฤดูกาล ผ่านเข้ามาทางด้านทิศตะวันตกของพื้นที่

ในพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย มีถนนสายหลัก จำนวน 1 สาย เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และถนนลาดยาง แยกจากถนนสายหลักเข้าสู่พื้นที่ในเขตและสู่หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย ในเขตชุมชนมีถนนกว้างประมาณ 3.50-4 เมตร ไม่สามารถขยายไหล่ทางได้ เนื่องจากส่งผลกระทบกับชาวบ้าน ปัจจุบันบนถนนทั้งสายหลักและสายรองมีปัญหาเนื่องจากรถแล่นเร็วและมีทางแยกเข้าสู่ถนนซอยจำนวนมาก ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย มีถนนสายย่อย (ถนนซอย) จำนวนมาก ถนนซอยเหล่านี้มีความกว้างโดยประมาณ 3 – 4 เมตร ไม่มีทางเท้าไม่มีพื้นที่สำหรับการขยายตัว มีทั้งที่เป็นถนนคอนกรีตและถนนลูกรังและถนนในซอยจำนวนมากเป็นถนนปลายต้น โดยไปสิ้นสุดที่หน้าบ้านของราษฏรหรือพื้นที่เกษตรกรรม

โทรศัพท์และระบบสื่อสาร

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย มีเสารับ – ส่ง สัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ และมีระบบเสียงตามสายให้บริการครอบคลุมพื้นที่ทั้งเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย หน่วยงานที่มีข่ายวิทยุสื่อสารในพื้นที่ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน และตู้ยามตำรวจชุมชน

ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่งวัสดุ ครุภัณฑ์

ตู้ไปรษณีย์ 2 แห่ง

การไฟฟ้า

1) จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า 3,696 ครัวเรือน
2) พื้นที่ได้รับบริการไฟฟ้า ร้อยละ 100 ของพื้นที่ทั้งหมด
3) ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟฟ้าแสงสว่าง) จำนวน 300 จุด
4) ครอบคลุมถนน 241 สาย

การประปา

ประปาหมู่บ้าน จำนวน 13 แห่ง

By huafai

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Education Template

  • ช่องทางติดต่อ

    Contact Form

  • WhatsApp