ที่ตั้งและอาณาเขต

อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอสูงเม่น ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามถนนสายแพร่ – เด่นชัย ประมาณ 1.5 กิโลเมตร และก่อนถึงจังหวัดแพร่ ประมาณ 15 กิโลเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย มีเนื้อที่ประมาณ 65.98 ตร.กม. หรือประมาณ 41,241.25 ไร่

ลักษณะภูมิประเทศ

ภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝายแบ่งเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้

  1. พื้นที่ราบ ส่วนใหญ่เป็นที่อยุ่อาศัยและพื้นที่นา
  2. พื้นที่ค่อนข้างราบและเชิงเขา อยู่บริเวณหมู่ที่ 4 บ้านทุ่งเจริญ ส่วนใหญ่เป็นสวนผลไม้ (มะขามหวาน, ลำไย, ส้มโอ) ป่าสงวนแห่งชาติ มีบางส่วนเป็นที่นาและที่อยู่อาศัย
  3. พื้นที่ภูเขา เป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ อยู่บริเวณหมู่ที่ 3, 4, 6, 12

อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือติดต่อกับ ตำบลสูงเม่น, ตำบลดอนมูล, ตำบลบ้านเหล่า, อำเภอสูงเม่น
ทิศใต้ติดต่อกับ ตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย
ทิศตะวันออกติดต่อกับ ตำบลบ้านกวาง อำเภอสูงเม่น, อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
ทิศตะวันตกติดต่อกับ ตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น

ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะภูมิอากาศของตำบลหัวฝาย ฤดูร้อนจะอยู่ในช่วงเดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 42 องศาเซลเซียส ฤดูฝนประมาณปลายเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกันยายน มีปริมาณฝนตกชุกที่สุดในช่วงเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกรกฎาคม และฤดูหนาว จะอยู่ในช่วงเดือนตุลาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี

ประชากร

ประชากร ( ข้อมูลจาก กรมการปกครอง สำนักทะเบียน อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ณ 30 สิงหาคม พ.ศ.2564 )
1) จำนวนครัวเรือนทั้งหมดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 3,696 ครัวเรือน
2) ประชากรทั้งสิ้น 9.503 คน แยกเป็นชาย 4,578 คน หญิง 4,925 คน
จำนวนครัวเรือนและประชากรตำบลบ้านปงแยกตามเพศ

หมู่ที่/ชื่อบ้านครัวเรือนชายหญิงรวม
1. บ้านช่องลม391467511978
2. บ้านช่องลม236260283543
3. บ้านหัวฝาย285337331668
4. บ้านทุ่งเจริญ315458410868
5. บ้านป่าผึ้ง260271329600
6. บ้านเหล่าป่าผึ้ง351396405801
7. บ้านดอนชัย349427497924
8. บ้านช่องลม297356395751
9. บ้านเหล่าเจริญ151198203401
10. บ้านหัวฝาย261355406761
11. บ้านป่าผึ้ง284395403798
12. บ้านเหล่าป่าผึ้ง331411459870
13. บ้านช่องลม185247293540
รวม3,6964,5784,9259,503

ช่วงอายุและจำนวนประชากร

กลุ่มอายุชายหญิงรวม%ชาย%หญิง
น้อยกว่า 1 ปี2429530.240.29
1-41581473051.601.49
5-91991863852.011.88
10-142192044232.212.06
15-192552284832.582.30
20-243203176373.233.20
25-293483386863.523.42
30-343203216413.233.24
35-393403186583.443.21
40-443643497133.683.53
45-493894698583.934.74
50-544244869104.284.91
55-594024558574.064.60
60-643564017573.604.05
65-692373215582.403.24
70-741842083921.862.10
75-791291642931.301.66
80 ขึ้นไป1161582741.171.60
รวม4,7935,1029,89548.4451.56
ข้อมูลจาก กรมการปกครอง สำนักทะเบียน อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ณ 30 สิงหาคม พ.ศ.2564

By huafai

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Education Template

  • ช่องทางติดต่อ

    Contact Form

  • WhatsApp