วันที่นำขึ้นเรื่อง
10 ก.พ. 2566ประกาศ เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
10 ก.พ. 2566แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
10 ก.พ. 2566แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
10 ก.พ. 2566แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ
10 ก.พ. 2566แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล
10 ก.พ. 2566แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ส่วนที่ 5 บัญชัสรุปโครงการพัฒนา
29 มี.ค. 2565ประกาศ เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
29 มี.ค. 2565ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
29 มี.ค. 2565ส่วนที่ 2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
29 มี.ค. 2565ส่วนที่ 3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
29 มี.ค. 2565ส่วนที่ 4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
30 มี.ค. 2564แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
30 มี.ค. 2564รายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี

By huafai

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Education Template

  • ช่องทางติดต่อ

    Contact Form

  • WhatsApp